Om Oss

Oslo Internasjonale Kvinnekor ble startet med ønske om å skape en plattform  der innvandrerkvinner og norske kvinner kan møtes og bli kjent på like vilkår. Koret er en møteplass for kvinner av alle nasjonaliteter, der vi kommer sammen for å synge og være del av et sosialt fellesskap.

OINKK hadde sin første øvelse 21. november 2017 og holder øvelser en gang i uken gjennom skoleåret. Til sammen har om lag 50 kvinner fra 25 ulike nasjoner vært innom koret. I dag består OINKK  av ca. 35 kvinner som kommer jevnlig, og nasjonene som er representert er bl.a. Afghanistan, Algerie,  Eritrea, Frankrike,  Hellas,  Irak, Iran,  Island,  Kurdistan,  Marokko,  Nepal,  Norge,  Romania,  Serbia,  Sri Lanka,  Swaziland,  Syria,  Tyrkia,  Tyskland, USA og Vietnam.  Omtrent halvparten av korets medlemmer er norske kvinner. Medlemstallet er i stadig vekst, og rekrutteringen fortsetter løpende.

Koret er åpent for alle som ønsker å synge, og har ingen opptaksprøver. En del av medlemmene har sangerfaring fra før, de fleste har ingen erfaring. Sangglede, fellesskap, mot og nysgjerrighet har fått de fleste til å slippe nervøsiteten og synge ut.
Oslo Internasjonale Kvinnekor satser på et repertoar som speiler medlemsmassen, og vi synger derfor sanger fra medlemmenes hjemland, etter forslag fra medlemmene. Dirigenten vår arrangerer disse trestemmig.

Hvis du er interessert, så bare kom til en øvelse! Vi synger hver tirsdag fra kl. 17:30 i Forandringshuset Grønland.