Dirigent

Mari Eckhoff Tveito er vår faste dirigent. Hun er utdannet ved Rytmisk Musikkonservatorium i København.

Ingen i verden har en så magisk utstråling som Mari. Det er vi ganske sikre på!